۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 290

پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی اوشتبین

روستای فرهنگی تاریخی اوشتبین در 90 کیلومتری شرق جلفا در منطقه کوهستانی واقع شده است که رودخانه ارس از شمال و رودخانه هراس از جنوبش می گذرد.اوشتبین دارای سابقه تاریخی کهنی می باشد؛ وجود گویش تاتی در روستاهای اقمار این آبادی (کرینگان و مردانقم) حاکی از پیشینه تاریخی آن می باشد. اوشتبین از اجتماع سه روستا به اسامی هراس،سیاوشان و جعفرآباد بوجود آمده است. شاید اطلاق نام اوشتبین(اوج تیبین) به این منطقه به همین مناسبت باشد. اوچ در ترکی به معنای سه است.

پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی اوشتبین

روستای فرهنگی تاریخی اوشتبین در 90 کیلومتری شرق جلفا در منطقه کوهستانی واقع شده است که رودخانه ارس از شمال و رودخانه هراس از جنوبش می گذرد.اوشتبین دارای سابقه تاریخی کهنی می باشد؛ وجود گویش تاتی در روستاهای اقمار این آبادی (کرینگان و مردانقم) حاکی از پیشینه تاریخی آن می باشد. اوشتبین از اجتماع سه روستا به اسامی هراس،سیاوشان و جعفرآباد بوجود آمده است. شاید اطلاق نام اوشتبین(اوج تیبین) به این منطقه به همین مناسبت باشد. اوچ در ترکی به معنای سه است.

سبک معماری متفاوت و وجود کتیبه های به خط ثلث مربوط به شاه طهماسب صفوی در آین آبادی بهمراه میراث معنوی و ناملموس بسیار موجب شده است این روستا در تاریخ 17/03/79 بشماره 2692 در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور به ثبت برسد.

پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی اوشتبین به عنوان یک مرکز پژوهشی و اجرایی اقدام به پژوهش، معرفی، مرمت، استحکام بخشی و احیای خانه های تاریخی مستقر در این روستا نموده و شرایط را جهت توسعه گردشگری این روستا فراهم نموده است.

آدرس: منطقه آزاد ارس- شهرستان جلفا- بخش سیه رود- روستای اوشتبین

تلفن تماس: 09147632304