۱۳۹۷/۰۶/۱۲ اخبار 330

برگزاری اولین نشست شورای راهبردی ژئوپارک ارس

در راستای هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف سازمان جهت آماده سازی پرونده ثبت جهانی ژئوپارک ارس در فهرست ژئوپارک های یونسکو، شورای راهبردی ژئوپارک ارس به دستور مدیرعامل محترم سازمان تشکیل و اولین جلسه این شورابا حضور اعضاء برگزار گردید.

برگزاری اولین نشست شورای راهبردی ژئوپارک ارس

در راستای هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف سازمان جهت آماده سازی پرونده ثبت جهانی ژئوپارک ارس در فهرست ژئوپارک های یونسکو، شورای راهبردی ژئوپارک ارس به دستور مدیرعامل محترم سازمان تشکیل و اولین جلسه این شورابا حضور اعضاء برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر داداش زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان درخصوص آخرین وضعیت پروژه، گزارش اجمالی را برای اعضای جلسه ارائه نمودند. در ادامه در خصوص اقدامات صورت گرفته و نحوه تنظیم پرونده ژئوپارک ارس جهت ارسال به شورای جهانی ژئوپارک های یونسکو مطالبی توسط آقای عباسی مدیر گردشگری میراث فرهنگی سازمان بیان گردید.

درنهایت آقای مهندس نریمان رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان درخصوص اراده سازمان برای تکمیل پرونده و لزوم ثبت جهانی آن مطالبی را به تفضیل بیان نمودند. ایشان همچنین درخصوص تکمیل ژئوسایت ها، محوطه های تاریخی و طبیعی موجود در منطقه و برنامه ریزی جهت اجرای طرح های محوطه سازی با مصالح بومی تاکید نمودند.