۱۳۹۷/۰۹/۰۶ اخبار 312

نشست شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ژئوتوریسم ارس

دکتر داداش زاده دانشگاه تبریز را پشتیبان توسعه اری در همه زمینه ها عنوان و از آمادگی سازمان منطقه آزاد ارس جهت همکاری با مرکز پژوهشی ژئوتوریسم در ثبت جهانی ژئوپارک ارس خبر داد.

در راستای راه اندازی مرکز ژئوتوریسم در منطقه آزاد ارس توسط دانشگاه تبریز، جلسه ای با حضور اعضای شورای پژوهشی این مرکز علمی – ترویجی در دانشگاه تبریز برگزار گردید. به گزارش معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در این نشست بر پیگیری مصوبات قبلی و افتتاح دفتر ارس تاکید و مقرر گردید در اواسط آذرماه سالجاری با حضور اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط این مرکز افتتاح گردد.

دکتر داداش زاده دانشگاه تبریز را پشتیبان توسعه ارس در همه زمینه ها عنوان و از آمادگی سازمان منطقه آزاد ارس جهت همکاری با مرکز پژوهشی ژئوتوریسم در ثبت جهانی ژئوپارک ارس خبر داد. ایشان ضمن استقبال از برنامه های مصوب شورای پژوهشی؛ آمادگی سازمان را جهت برگزاری کارگاه های آموزشی، حمایت از پایان نامه های دانشچویی و بهره مندی از مشاوره خبرگان را سرآغاز برنامه های آتی فی مابین اعلام نمود.

ایشان ضمن تاکید بر همکاری های دوجانبه اظهار امیدواری کرد افتتاح این مرکز پژوهشی در ارس موجبات توسعه پایدار و زمینه ساز اشتغال برای ترویج و توسعه کسب و کارهای گردشگری گردد.

گفتنی است شورای پژوهشی این مرکز برای دومین سال پیاپی باحضور اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تبریز و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس برگزار گردید.