۱۳۹۷/۱۲/۰۶ آموزش 289

حضور جوانان ژئوپارک ارس در ژئوپارک جهانی قشم

جوانان فعال در عرصه صنایع دستی، رسانه، ورزش و امور اجتماعی به نمایندگی از ژئوپارک ارس در این رویداد سه روزه حضور بهم رساندند.

باعنایت به دعوت مدیریت ژئوپارک جهانی قشم جهت حضور جوانان همیار ژئوپارک ارس درکارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو که با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به میزبانی منطقه آزاد قشم برگزار گردید، تعدادی از جوانان فعال در عرصه صنایع دستی، رسانه، ورزش و امور اجتماعی به نمایندگی از ژئوپارک ارس در این رویداد سه روزه حضور بهم رساندند.

ژئوپارک جهانی قشم در راستای افزایش مشارکت جامعه محلی برای اقدامات حفاظتی در ژئوسایت های پر بازدید و مطرح نسبت به برنامه ریزی و برگزاری این رویداد 3 روزه از تاریخ 1 الی 3 اسفندماه که با حضور جوانان ژئوپارک های طبس و ژئوپارک جهانی قشم برگزار گردید اقدام نمود.