۱۳۹۸/۰۳/۱۸ اخبار 257

برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم ژئوپارک و ژئوتوریسم برای دهیاران و اعضای شورای روستاهای بخش سیه رود

کارگاه آموزشی با حضور علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و خانم سوما سیدیونسی مشاور و طراح ژئوپروداکت، در مرکز نوردوز برگزار گردید

در راستای آشنایی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش سیه رود در شهرستان جلفا کارگاه آموزشی با حضور علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و خانم سوما سیدیونسی مشاور و طراح ژئوپروداکت، در روز شنبه 4 خرداد در اتاق اجلاس مرکز نوردوز برگزار گردید.

در این نشست دو ساعته دهیاران و نمایندگان شوراهای اسلامی روستاها با مبانی ژئوتوریستم و مفاهیم ژئوپارک آشنا شده و ضمن تاکید بر اهمیت ثبت جهانی ژئوپارک ارس بر جنبه های کارآفرینی و اشتغال ژئوپارک نیز تاکید گردید.

توسعه جامعه محلی از طریق آموزش و راه اندازی کارگاه صنایع دستی در روستاهای دارای پدیده های زمین شناختی و میراث فرهنگی، حمایت از شکل گیری اقامتگاه های بوم گردی و مطبخ های روستایی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود. شایان ذکر است بخشدار سیه رود و مدیر مرکز نوردوز نیز در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.