۱۳۹۸/۰۳/۱۸ اخبار 328

جلسه مشاور ژئوپارک ارس با معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس

در راستای آشنایی معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس با پروژه عضویت ارس در شبکه ژئوپارک های یونسکو نشست دوساعته ای با حضور کلیه معاونین و مدیران سازمان برگزار گردید

در راستای آشنایی معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس با پروژه عضویت ارس در شبکه ژئوپارک های یونسکو نشست دوساعته ای با حضور کلیه معاونین و مدیران سازمان در روز یکشنبه 5 خرداد در محل سالن اجلاس برنامه ریزی و برگزار گردید.

در این نشست آقای علیرضا امری کاظمی مشاور ژئوپارک ارس و مدیر ژئوپارک جهانی قشم ضمن ارائه تجربیات ثبت جهانی ژئوپارک قشم مزایای عضویت ارس را برای کلیه همکاران تشریح نمودند. در ادامه جلسه خانم سوما سیدیونسی مشاور و طراح ژئوپروداکت در خصوص اهمیت ژئوپروداکت ها و نفش آن در توسعه جامعه محلی مطالبی را بیان و به نمایش نمونه طرح های پیشنهادی به عنوان ژئوپروداکت مختص ارس پرداختند.

در ادامه جلسه دکتر داداش زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در فرایند آماده سازی پرونده ژئوپارک ارس، از معاونت ها و مدیریت های مختلف سازمان که در فرایند آماده سازی و بهسازی ژئوسایت ها با این معاونت همکاری دارند صمیمانه تشکر نمودند.