۱۳۹۹/۰۴/۳۰ اخبار 320

عقد تفاهمنامه همکاری بین ژئوپارک ارس و پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران

عقد تفاهمنامه همکاری بین ژئوپارک ارس و پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران

در راستای توسعه شبکه همیاران ژئوپارک و جلب همکاری های محلی و همچنین با توجه به وجود سایت های تاریخی مهم در محدوده ژئوپارک، تفاهمنامه ای بین ژئوپارک ارس و پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران منعقد گردید.

تفاهمنامه های مشابهی با چندین ارگان محلی دیگر نیز در حال تهیه می باشد.