۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 329

مرکز پژوهشی ژئوتوریسم ارس

برای فراهم نمودن امکان ارتباط بیشتر با مؤسسات خارج از دانشگاه، ایجاد تیم های پژوهشی موضوع محور به منظور ارائه طرحهای پژوهشی گروهی به مؤسسات اجرایی و بخش خصوصی و یا فعالیتهای دیگر از طرف شورای گسترش آموزش عالی با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس شروع به فعالیت نمود.

  • معرفی:

در اجرای وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای سیاستهای کلان کشور و برنامه راهبردی دانشگاه مبنی بر حرکت به سوی یک دانشگاه کارآفرین و جامعه محور، مرکز پژوهشی ژئوتوریسم بر اساس مجوز بشماره 155770/22/2 مورخ 29/07/94 برای فراهم نمودن امکان ارتباط بیشتر با مؤسسات خارج از دانشگاه، ایجاد تیم های پژوهشی موضوع محور به منظور ارائه طرحهای پژوهشی گروهی به مؤسسات اجرایی و بخش خصوصی و یا فعالیتهای دیگر از طرف شورای گسترش آموزش عالی با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس شروع به فعالیت نمود. این مرکز پژوهشی در دانشگاه تبریز و منطقه آزاد ارس دارای دفاتر فعالیت می باشد.

 

  • ماموریت:

1- توسعه، گسترش و بومی سازی دانش ژئوتوریسم

2- حفاظت و حمایت از جاذبه های ژئوتوریستی و بکارگیری ابزارهای مناسب برای بهره برداری درست از توانمندیهای آنها

3- ایجاد زمینه گردشگری پایدار و تقویت نگرش آمایشی در برنامه ریزان برای نیل به آرمان های ارزشمندی مثل توسعه پایدار و حفظ جاذبه های ژئوتوریستی

4- گسترش ژئوتوریسم و اکوتوریسم

 

  • برنامه ها:

الف- برنامه های کوتاه مدت(یک ساله)

1- ایجاد یک مرکز تحقیقات مأموریت محور در سطح ملی در راستای برنامه های کلان کشور

2- سازماندهی نیروی انسانی متخصص و پژوهشگران برخوردار از دانش و مهارتهای بالا در زمینه ژئوتوریسم به منظور انجام تحقیقات و توسعه صنعت توریسم

3- طرح، برنامه ریزی و تکمیل بانک اطلاعات کارشناسان و متخصصین مرتبط با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و نهادهای پزوهش و آموزش در سطح ایران، منطقه و جهان

4- تدوین سند راهبردی و اساسنامه مرکز پژوهشی

5- راه اندازی و تجهیز دفاتر مرکز در دانشگاه تبریز و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس

 

ب- برنامه های کوتاه مدت(سه ساله)

1- شناسایی زیرساختها و زمینه های موجود مرتبط با اهداف مرکز در سطح محلی، منطقه ای و ملی 

2- شناسایی زمینه های ارائه خدمات علمی، کاربردی و مشاوره ای به جامعه

3- ایجاد و سازماندهی اکیپ های مطالعاتی مأموریت محور

5- ایجاد بانک اطلاعاتی جاذبه های ژئوتوریستی

6- گسترش مرزهای دانش در زمینه ژئوتوریسم از طریق انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

7- تدوین برنامه های عملیاتی گروههای پزوهشی با توجه به چشم انداز، مأموریت و اهداف راهبردی مرکز

8- ایجاد ارتباط با جهت همکاریهای علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و جهان

 

پ- برنامه های بلند مدت(پنج ساله و بیشتر)

1- حفاظت و حمایت: یکی از مسائل مطرح در جاذبه های ژئوتوریستی، عدم برخورداری این جاذبه ها از حمایتهای قانونی است. بنابراین، نیاز بیشتری به حفظ این جاذبه ها و بکارگیری ابزارهای مناسب برای بهره برداری درست از توانمندیهای آنهاست.

2- آموزش: تجربه نشان داده است که جوامع انسانی در مورد جاذبه های ژئوتوریستی و چگونگی رفتار با آنها معلومات چندانی ندارند. این در حالی است که همین انسانها در کنار یا روی این جاذبه ها زندگی می کنند و با آنها درگیر هستند و ممکن است این جادبه ها بتواند در تأمین معاش و بهبود زندگی آنها نقش داشته باشد. به همین دلیل نیاز به آموزش در این موارد بیش از پیش احساس می شود.

3- جذب گردشگر: در کنار جاذبه های فرهنگی، میراث تمدنی و مراکز تفریحی، یکی از مصادیق جذب گردشگر عبارت از جاذبه های ژئوتوریستی است. جایگاه جاذبه های ژئوتوریستی در بین این جاذبه ها کمتر شناخته شده است لذا، نوعی اطلاع رسانی گسترده لازم است تا جایگاه ژئوتوریسم به عنوان یک عامل کلیدی برای جذب گردشگر روشن شود. در این زمینه، انجام مطالعات در مورد اثرات متقابل فعالیتهای گردشگری و جاذبه های ژئوتوریستی نیز ضروری است.

4- توسعه گردشگری پایدار: ایجاد نگرشی جدید در بهره برداری بسیار فعال از منابع طبیعی و گردشگری با توسعه تحقیقات و پژوهشها در مورد ژئوتوریسم بر پایه ساختاری محکم در سطح ملی و بین المللی. در این راستا تربیت دانش پژوهانی مورد نظر است که قادر باشند با شناخت ویژگیهای طبیعی و انسانی چشم اندازهای جغرافیایی و شرکت دادن این اطلاعات و دانش در برنامه ریزیهای گردشگری به گونه ای عمل نمایند که شرایط زیست محیطی جاذبه های ژئوتوریستی، پایداری خود را حفظ نموده و بازتاب های بحرانی از خود بروز ندهند.

  • اعضای شورای پژوهشی:

نام و نام خانوادگی

عنوان

آقای دکتر بهروز صراف

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تبریز

آقای دکتر شهرام روستایی

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تبریز

آقای دکتر داود مختاری

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تبریز

آقای دکتر یوسف داداش زاده

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس

آقای مهندس مهدی عباسی

مدیر گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد ارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • آدرس و شماره تماس:

 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- شماره تماس: 04133392424

 منطقه آزاد ارس- جلفا- بلوار ساحلی- ساختمان مشاغل آزاد- دفتر مرکز پژوهشی ژئوتوریسم

تلفن تماس: 04131353127