۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 366

برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم ژئوپارک و ژئوتوریسم برای دهیاران و اعضای شورای روستاهای بخش سیه رود