۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 194

بازدید دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد از ژئوسایت گئچی قالاسی

بازدید دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه مهندس نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس از ژئوسایت گئچی قالاسی. در این بازدید خانم منیری سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس توضیحاتی را ارائه کرد.