۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 141

برگزاری کارگاه آتش نشانی و امداد و نجات برای ژئوگارهای ژئوپارک ارس

کارگاه امداد و نجات و آتش نشانی توسط اداره ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه آزاد ارس برای ژئوگاردهای مستقر در ژئوسایت های گئچی قالاسی، چوپان، شللی دره و راکفال برگزار شد.