۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 732

ژئوسایت تافونی های گردیان

تافونی یا اشکال لانه زنبوری یکی از ریختارهای موجود در سنگ‌های‌ کنگلومرا است که به‌صورت محدود در دامنه‌های ‌برون‌زد سنگی دره رودخانه ارس قابل مشاهده است. این اشکال بر دیواره صخره‌ها به‌صورت حفره‌های متعدد کروی شکل در ابعاد کوچک و بزرگ و دهانه‌هایی تنگ و با فضای داخلی بزرگتر دیده می‌شوند. اشکال تافونی بر اثر سازوکارهای متفاوت هوازدگی به‌وجود آمده و اغلب در سنگ‌هایی مثل کنگلومرا و گرانیت دیده می‌شود که بافت درشت دانه دارند و دانه‌های آن از سنگ‌ها یا کانی‌های نامتجانس تشکیل می‌شوند.

به‌طور کلی در این ناحیه به‌دلیل آب و هوای نیمه خشک و سرد، هوازدگی مکانیکی غالب است و پدیده متلاشی شدن سنگ در اثر اختلاف ضریب انبساط حرارتی در روزهای سرد سال انتظار می‌رود. در این میان نفوذ رطوبت برخاسته از رودخانه ارس به داخل خلل و فرج دیواره‌های سنگی نقش مهمی ‌در انحلال سیمان بین دانه‌ها و فروپاشی سنگ‌ها و گسترش حفرات و تشکیل تافونی دارد.