۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 600

ژئوسایت راک فال جاده کلیسا

به رانش خاک و طبقات سنگ در سطوح شیب‌دار دامنه‌ها که بر اثر نیروی گرانش به‌وقوع می‌پیوندد حرکات توده‌ای (Mass Movement) یا دامنه‌ای می‌گویند. یکی از عوامل اصلی این حرکات و ناپایدار شدن دامنه‌ها زلزله‌ است. این پدیده بر اثر حرکت صفحات زمین به‌وجود می‌آید. آثار رانش و زمین‌لغزش‌های گسترده در دامنه‌ها، شواهدی از زلزله‌های تاریخی هستند.

‌‌در لغزش یا پایداری دامنه‌ها میزان شیب توپوگرافی دامنه و شیب لایه‌بندی طبقات سنگی و جهت شیب این دو متغیر نسبت به یکدیگر نقش مهمی ایفا می‌کند. در این تصویر که مربوط به چشم‌اندازی از حرکات دامنه‌ای در غرب محدوده منطقه آزاد ارس است هر چند هر دو توده سنگ از یک واحد سنگی مشابه‌اند اما در دامنه‌ سمت چپ که شیب لایه‌بندی و شیب دامنه در یک جهت است وقوع پدیده‌ای که زلزله مهیبی می‌تواند بوده باشد باعث ریزش و ازهم‌گسیختگی ساختمان آن شده است اما دامنه سمت راست که جهت شیب لایه‌بندی برخلاف جهت شیب دامنه است پایداری خود را حفظ نموده است. در شکل‌گیری این چشم‌انداز از عملکرد حرکات دامنه‌ای، عوامل متعدد دیگری از جمله سیستم درز و شکاف و شکستگی و جزئیات ترکیب سنگ‌شناسی طبقات نیز نقش داشته است.