۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 507

ژئوسایت گسل مارازاد

مارازاد در حاشیه رود ارس و در 20 کیلومتری شرق جلفا قرار گرفته است. سنگ‌های ائوسن (55 ـ 34 میلیون سال قبل) مارازاد شامل شیل و ماسه‌های آهکی خاکستری تا سبز زیتونی کم رنگ هستند و مربوط به نهشته‌های فیلیش گونه به حساب می‌آیند. گسل خوردگی و چین خوردگی‌های Z شکل در این نهشته‌ها در اثر تنش‌های ناحیه به خوبی شکل گرفته‌اند. از ویژگی‌های گسل‌های مارازاد ظاهر اولیه آن است که نمایی از یک دگرشیبی(ناپیوستگی زاویه دار) کاذب را به نمایش گذاشته است.