۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 604

منشور اخلاقی ژئوتوریست ها

ما به عنوان حافظان طبیعت عمیقاً معتقدیم که اطلاعات و لذت تماشا که یک فرد در طول یک ژئوتور تجربه می کند گنجینه ایست که به مراتب گرانبهاتر از فسیل ها یا سنگ های معدنی است که آنها را جمع آوری می کند و در کمد خانه اش نگه داری می کند. جمع آوری انواع گونه های جانوری و گیاهی، سنگ ها، کانی ها و فسیل ها در ژئوسایت ها ممنوع می باشد. اگر ما قادر به حمل بطری های پر و خوراکی های بسته بندی شده به طبیعت هستیم پس برگرداندن بطری های خالی و بسته های خالی غذا به داخل شهر کار سختی نخواهد بود. مخصوصا اینکه در بعضی ژئوسایت ها آگاهانه سطل زباله تعبیه نمی شود تا از پراکنده شدن زباله ها توسط باد یا جانوارن جلوگیری شود.