۱۳۹۸/۰۹/۱۸ اخبار 206

کارگاه آشنایی با مفاهیم ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک

کارگاه آشنایی با مفاهیم ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک

برای ارتقای دانش افراد جامعه محلی و صاحبان کسب وکارهای اقتصادی مرتبط با گردشگری درباره ژئوپارک و پتانسیل های آن، همچنین آشنایی آنها با مفهوم همیار ژئوپارک و نحوه همکاری دوسویه همیاران با مدیریت ژئوپارک و جامعه محلی، کارگاهی با این موضوع در تاریخ 26 آبان برگزار شد. این کارگاه که توسط سوما سید یونسی مدیرعامل موسسه علوم زمین عصر جدید برگزار شد، میزبان افراد جامعه محلی و نمایندگانی از انجمن ها، هتل ها، رستوران ها، تولیدکنندگان صنایع دستی، فعالین حوزه گردشگری و موزه ها بود.

در ابتدای این کارگاه فاطمه منیری مدیر ژئوپارک ارس، بر اهمیت شبکه همیاران ارس به عنوان کاتالیزور برای تحقق یافتن اهداف ژئوپارک تاکید کرد.