۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اخبار 244

کارگاه آموزشی معرفی ژئوپارک ارس، ژئوسایت ها و زمین شناسی منطقه

کارگاه آموزشی معرفی ژئوپارک ارس، ژئوسایت ها و زمین شناسی منطقه (ویژه همیاران ژئوپارک ارس)

یکی از سیاست های هر ژئوپارک جهانی، آموزش مستمر جامعه محلی درباره اهمیت ژئوپارک، هم از نظر حفاظت میراث طبیعی و هم تاثیر آن بر زندگی جامعه محلی است. در این راستا و در ادامه برنامه های قبلی، ژئوپارک ارس کارگاهی را در مورخه 7 خرداد 1399 برای همیاران جدید خود برگزار نمود. در این کارگاه، خانم سوما سیدیونسی مدیر موسسه علوم زمین عصر جدید، درباره مفاهیم ژئوپارک بویژه ژئوسایت های ارس و همچنین درباره مفهوم ژئوپروداکت و فرآیند تولید و ثبت آن سخنرانی کردند.